Thông báo bổ sung nội dung chương trình chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết lần 1

June 30, 2020

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS thông báo bổ sung nội dung chương trình “Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết” chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng chương trình: từ 07/07/2020 - 31/12/2020

 

 

Phần mục

 

 

Nội dung bổ sung

1. Đối tượng khách hàng

- Các khách hàng đã được xếp hạng khách hàng Silver/Gold/Platinum theo quy định về xếp hạng khách hàng tại TCBS.

- Khách hàng mua trái phiếu theo chương trình môi giới iConnect tại TCBS.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Dựa trên phân hạng khách hàng (gồm 3 phân hạng: Hạng Platinum, Hạng Gold và Hạng Silver) khi giao dịch tại TCBS, khách hàng tham gia mua trái phiếu theo chương trình môi giới iConnect tại TCBS sẽ được tặng iXu theo quy định như sau:

Xếp hạng KH

Số lượng iXu

 được tặng

Thời điểm KH được tặng iXu

Platinum

20 iXu/1 tỷ giá trị trái phiếu mua

 

 

Sau khi giao dịch mua hoàn tất

Gold

15 iXu/1 tỷ giá trị trái phiếu mua

Silver

10 iXu/1 tỷ giá trị trái phiếu mua

- Giá trị trái phiếu mua là số tiền khách hàng thanh toán để thực hiện giao dịch mua trái phiếu, bao gồm giá mua trái phiếu và phí giao dịch.

- Số lượng iXu tặng được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc: với số lẻ nếu bằng 0.5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị, nếu nhỏ hơn 0,5 thì không tính.

- Mỗi iXu khả dụng có giá trị tương ứng là 1.000 VND, có thể đổi điểm iXu sang điểm VinID để mua sắm tại các hệ thống cửa hàng Vinmart, Vinmart+ hoặc đổi sang tiền mặt. 

 

 

Lý do điều chỉnh:

- Nhằm gia tăng quyền lợi của khách hàng thân thiết khi thực hiện mua trái phiếu tại TCBS.

- Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

 

Trân trọng thông báo,