Thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 03 của Trái Phiếu MSR118001

September 13, 2019

Kính gửi Quý khách,
 
Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đề cập đến trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000 tỷ VND, đáo hạn năm 2021 do Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan phát hành ngày 24/09/2018 (tên trái phiếu: MSR092021, mã trái phiếu: MSR118001) (“Trái Phiếu”).
 
Với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, chúng tôi xin thông báo đến tới Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 03 như sau:
- Kỳ Tính Lãi 03: từ và bao gồm ngày 24/09/2019 đến và không bao gồm ngày 24/03/2020;
- Ngày Thanh Toán Lãi: ngày 24/03/2020 (trừ khi nhà nước có quy định khác về ngày nghỉ lễ);
- Mức lãi suất áp dụng: 10,050%/năm.
 
Trân trọng thông báo!