Thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 05 Trái Phiếu NPM11805

August 4, 2020

Kính gửi Quý khách,

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đề cập đến trái phiếu với tổng mệnh giá 500 tỷ VND, đáo hạn năm 2023 do Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo phát hành ngày 13/08/2018 (tên trái phiếu: NPM082023, mã trái phiếu: NPM11805) (“Trái Phiếu”).

Với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, chúng tôi xin thông báo đến tới Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 05 như sau:

- Kỳ Tính Lãi 05: từ và bao gồm ngày 13/08/2020 đến và không bao gồm ngày 13/02/2021;

- Ngày Thanh Toán Lãi: ngày 18/02/2021 (trừ khi nhà nước có quy định khác về ngày nghỉ lễ);

- Mức lãi suất áp dụng: 9,250%/năm.

Trân trọng thông báo,