Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 01 của trái phiếu BondMSN012023 (mã niêm yết: MSN12002)

August 5, 2020

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS, với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi cho Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 09/03/2020 đến và không bao gồm ngày 09/09/2020) như sau:

 

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

:

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan

Tên chứng khoán

:

Trái phiếu BondMSN012023

Mã chứng khoán

:

MSN12002

Mệnh giá

:

100.000 VND/Trái Phiếu

Sàn giao dịch

:

HOSE

Loại chứng khoán

:

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng

:

25/08/2020

Lý do và mục đích

:

Thanh toán lãi Kỳ 01 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 09/09/2020)

Lãi suất

:

9,30%/năm

Tỷ lệ thanh toán

:

1 trái phiếu được nhận 4.688,219 VND

Ngày thanh toán

:

09/09/2020

Địa điểm thực hiện

:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày 09/09/2020 vào tài khoản mà chủ sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 

Trân trọng thông báo!