Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 02 của trái phiếu NPM082023 (mã niêm yết: NPM11805)

July 18, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS, với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi cho Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 13/02/2018 đến và không bao gồm ngày 13/08/2019) như sau:

 

Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

:

Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo

Tên chứng khoán

:

Trái phiếu NPM082023

Mã chứng khoán

:

NPM11805

Mệnh giá

:

100.000 VND/Trái Phiếu

Sàn giao dịch

:

HSX

Loại chứng khoán

:

Trái phiếu doanh nghiệp

             

 

Thông tin thanh toán:

Ngày đăng ký cuối cùng

:

30/07/2019

Lý do và mục đích

:

Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ ngày 13/02/2019 đến ngày 13/08/2019)

Lãi suất

:

10%/năm

Tỷ lệ thanh toán

:

1 trái phiếu được nhận 4.958,904 VND

Ngày thanh toán

:

13/08/2019

Địa điểm thực hiện

:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày 13/08/2019 vào tài khoản mà chủ sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 

Trân trọng thông báo!