Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 04 và gốc của Trái Phiếu MSN09201901 (Mã niêm yết: MSN11718)

August 14, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 04 và gốc trái phiếu (từ và bao gồm ngày 08/03/2019 đến và không bao gồm ngày 09/09/2019) như sau:

Thông tin trái phiếu:

 

Tên tổ chức phát hành

:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Tên chứng khoán

:

Trái phiếu MSN09201901

Mã chứng khoán

:

MSN11718

Mệnh giá

:

100.000 VND/Trái Phiếu

Sàn giao dịch

:

HOSE

Loại chứng khoán

:

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán:

 

Ngày đăng ký cuối cùng

:

23/08/2019

Lý do và mục đích

:

Thanh toán lãi Kỳ 04 và gốc trái phiếu

Lãi suất

:

9,000%/năm

Tỷ lệ thanh toán

:

1 trái phiếu được nhận 104.625 VND

Ngày thanh toán

:

09/09/2019

Địa điểm thực hiện

:

- Đối với chứng khoán lưu ký:

Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

 

Trân trọng thông báo!