Thông báo thực hiện chương trình chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết New Loyalty 2022

July 30, 2022

Kính gửi Quý khách,

TCBS thông báo thực hiện chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng theo phân hạng như sau:

 

1, Đối tượng khách hàng:

Tất cả các khách hàng đã mở tài khoản chứng khoán và thực hiện giao dịch trên TCInvest. Không áp dụng cho các khách hàng đã có chính sách ưu đãi riêng biệt

Trường hợp khách hàng dừng áp dụng chính sách ưu đãi riêng biệt, sau 03 ngày làm việc khách hàng sẽ bắt đầu trở thành đối tượng khách hàng của chương trình này.

 

2, Thời gian và hình thức nhận thưởng:

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08/2022 - 31/01/2023

- Hình thức nhận thưởng: Điểm iXu nhận thông qua tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại TCBS để quy đổi thành tiền và/hoặc điểm VinID.

 

3, Cơ cấu giải thưởng:

- Các khách hàng đáp ứng điều kiện sẽ được nhận điểm xếp hạng để phân hạng khách hàng (gồm 3 phân hạng: Hạng Platinum, Hạng Gold và Hạng Silver).

- Khách hàng giao dịch trực tuyến các sản phẩm tại TCBS, gồm: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ FlexiCA$H), giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+) sẽ được nhận điểm iXu tương ứng với xếp hạng.

 

Điểm iXu xếp hạng: Với tỷ lệ tương ứng 1 tỷ đồng cho các giao dịch đạt điều kiện nêu trên khách hàng sẽ nhận được 50 điểm iXu xếp hạng. Điểm này có hiệu lực 1 năm kể từ ngày khách hàng nhận được.

 

TCBS sẽ căn cứ vào điểm iXU xếp hạng để phân hạng khách hàng:

Hạng khách hàng

iXu xếp hạng

Hạng Platinum

≥ 250

Hạng Gold

≥ 50

Hạng Silver

<50

Khách hàng được duy trì hạng trong 1 năm kể từ ngày lên hạng. Sau 1 năm, TCBS sẽ xét điểm hiện có của khách hàng để xếp hạng kỳ tiếp theo.

 

Điểm iXu quy đổi: Dựa theo Hạng khách hàng, với tỷ lệ tương ứng 1 tỷ đồng giao dịch đạt điều kiện của chương trình, khách hàng sẽ nhận được iXu tương ứng để quy đổi thành tiền và/hoặc điểm VinID… theo hạng như sau:

 

A. Với các giao dịch mua bán cổ phiếu (không bao gồm thỏa thuận, lô lẻ và được miễn phí giao dịch)

iXu được tặng vào đầu tháng tiếp theo nếu trong tháng giao dịch đạt các mốc tương ứng dưới đây

Hạng khách hàng

Mốc giao dịch/tháng để được tặng iXu

Hạng Platinum

≥ 2 tỷ: 50 iXu

≥ 4 tỷ: 100 iXu

≥ 5 tỷ: 150 iXu

≥ 7 tỷ: 200 iXu

≥ 10 tỷ: 300 iXu

Hạng Gold

≥ 3 tỷ: 50 iXu

≥ 5 tỷ: 100 iXu

≥ 8 tỷ: 150 iXu

≥ 10 tỷ: 200 iXu

≥15 tỷ: 300 iXu

Hạng Silver

≥5 tỷ: 50 iXu

 

B. Tặng iXu Tết (với tất cả khách hàng tại điều 1) và iXu Sinh nhật (với tất cả khách hàng hạng Platinum) như một lời chúc mừng vào với tổng giá trị mỗi năm không vượt quá số lượng iXu tích lũy được trong mỗi các giao dịch theo tỷ lệ như bên dưới (sau khi trừ đi số iXu đã nhận tại mục 3.A và đạt mức tối thiểu 50 iXu/lần tặng):

 

1. Với các giao dịch mua chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ FlexiCA$H)

Hạng khách hàng

iXu tặng/giá trị giao dịch

Hạng Platinum

0.01%

Hạng Gold

0.005%

Hạng Silver

0.003%

 

2. Với các giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+)

Hạng khách hàng

iXu tặng/lãi vay

Hạng Platinum

0.3%

Hạng Gold

0.2%

Hạng Silver

0.1%

3. Với các giao dịch mua trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), mua bán cổ phiếu (không bao gồm thỏa thuận và lô lẻ)

Hạng khách hàng

iXu tặng/giá trị giao dịch

Hạng Platinum

0.003%

Hạng Gold

0.002%

Hạng Silver

0.001%

 

C. Riêng với khách hàng hạng Platinum, vào ngày sinh nhật sẽ được tặng thêm 300 iXu.

 

4, Cách thức và quy định trả thưởng:

- Với điểm iXu được quy đổi như trên, khách hàng có thể thông qua tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại TCBS để quy đổi thành tiền và/hoặc điểm VinID, quà, Voucher… trên hệ thống TCInvest.

- TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) của khách hàng.

 

Trân trọng thông báo,