Thông báo thực hiện chương trình tặng iXu cho khách hàng tương tác trên iWealth Club 2021

January 1, 2021

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS thông báo thực hiện chương trình tặng iXu cho khách hàng tương tác trên Câu lạc bộ đầu tư và quản lý gia sản (iWealth Club) như sau:

 

1. Đối tượng khách hàng:

Các khách hàng đã mở tài khoản chứng khoán tại TCBS.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021

 

2. Cơ cấu giải thưởng:

Hình thức nhận thưởng: Với mỗi tương tác hợp lệ theo điều khoản của chương trình, khách hàng sẽ được nhận 500 iXu/giải thưởng. Cụ thể, Khách hàng được:

- Nhận 500 iXu nếu là nhà đầu tư có lãi cao nhất tuần.

- Nhận 500 iXu khi dự đoán đúng nhất % biến động mã cổ phiếu tuần sau.

- Nhận 500 iXu nếu trở thành 01 trong 02 người viết bài có nhiều người thích nhất tháng trên iWealth Club.

 

Điểm iXu có giá trị quy đổi thành điểm VinID, tiền hoặc theo chính sách của TCBS theo từng thời kỳ.

 

3. Cách thức và quy định trả thưởng:

Với điểm iXu được nhận, khách hàng có thể thông qua tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại TCBS để quy đổi thành điểm VinID, tiền hoặc theo chính sách của TCBS theo từng thời kỳ.

 

Trân trọng thông báo,