Thông báo thực hiện chương trình tặng iXu cho khách hàng tương tác trên iWealth Club

January 1, 2021

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS thông báo thực hiện chương trình tặng iXu cho khách hàng tương tác trên Câu lạc bộ đầu tư và quản lý gia sản (iWealth Club) như sau:

 

1. Đối tượng khách hàng:

Các khách hàng đã mở tài khoản chứng khoán tại TCBS.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021

 

2. Thông tin minigame và giải thưởng:

Xem thông tin minigame mới nhất và giải thưởng tại đây

Điểm iXu có giá trị quy đổi thành điểm VinID, tiền hoặc theo chính sách của TCBS theo từng thời kỳ.

 

3. Cách thức và quy định trả thưởng:

Với điểm iXu được nhận, khách hàng có thể thông qua tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại TCBS để quy đổi thành điểm VinID, tiền hoặc theo chính sách của TCBS theo từng thời kỳ.

 

Trân trọng thông báo,