Thông báo thực hiện chương trình “Tháng 8 ngập tràn ưu đãi cùng TCBS”

August 11, 2022

Kính gửi Quý khách,

Techcom Securities thông báo thực hiện chương trình “Tháng 8 ngập tràn ưu đãi cùng TCBS” như sau:

 

Tên chương trình khuyến mại: “Tháng 8 ngập tràn ưu đãi cùng TCBS”

 

Hình thức khuyến mại: Tất cả các khách hàng thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ được nhận ưu đãi tặng iXu

 

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/08/2022 đến hết ngày 31/08/2022

 

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Giao dịch mua trái phiếu trên kênh giao dịch trực tuyến của TCBS (không bao gồm trái phiếu do TCBS phát hành), không bao gồm các giao dịch qua hệ thống môi giới iConnect.

 

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Điểm iXu có thể quy đổi ra tiền mặt (1 iXu = 1.000 VNĐ)

 

Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ được nhận ưu đãi iXu quy đổi ra tiền mặt.

 

Cơ cấu giải thưởng: Tất cả các khách hàng thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ được nhận ưu đãi tặng iXu

Giá trị GD của KH (tính theo mệnh giá)

iBondPrix

iBondPro

Ưu đãi được nhận

Ưu đãi được nhận

Từ 2 tỷ đến dưới 10 tỷ

2,000,000 VNĐ

 

Từ 10 tỷ đến dưới 20 tỷ

20,000,000 VNĐ

5,000,000 VNĐ

Từ 20 tỷ đến dưới 50 tỷ

60,000,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

Từ 50 tỷ trở lên

150,000,000 VNĐ

35,000,000 VNĐ

 

- Các trái phiếu thuộc nhu cầu đầu tư linh hoạt và tích lũy bền vững: iBondPrix-BIMB2023001, iBondPrix-VIFCB2124001, iBondPrix-VIFCB2124002, iBondPrix –VIFCB2124004, iBondPrix-SDICB2124001, trên kênh giao dịch Online, không bao gồm các giao dịch mua qua hệ thống môi giới trái phiếu iConnect.

- Các trái phiếu thuộc nhu cầu dòng tiền định sẵn: tất cả các trái phiếu trên kênh giao dịch Online (không bao gồm trái phiếu do TCBS phát hành).

- TCBS sẽ hoàn phần ưu đãi iXu có giá trị quy đổi thành tiền mặt vào tài khoản chứng khoán mở tại TCBS (1 iXu = 1.000 VNĐ)

 

Trân trọng thông báo,