Thông báo về việc loại mã CRE ra khỏi danh mục Margin từ ngày 26/01/2021

January 22, 2021

Kính gửi Quý khách,


Techcom Securities xin thông báo về việc loại mã CRE ra khỏi danh mục Margin từ ngày 26/01/2021. 
Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY


Trân trọng thông báo,