Ngân hàng đầu tư

Cầu nối giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên thị trường vốn Việt Nam giàu tiềm năng

Tổng quan mảng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Số 1

dẫn đầu mảng trái phiếu doanh nghiệp từ 2014 đến nay​

+400.000tỷ VND

Tổng giá trị trái phiếu tư vấn trong giai đoạn 2017-1H2023

17%thị phần

Tư vấn phát hành trong năm 2022

44.000tỷ VND

Tổng khối lượng tư vấn phát hành năm 2022

Tư vấn tài chính chiến lược

TCBS đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, niêm yết, mua bán sáp nhập và cấu trúc tài chính. Khách hàng của chúng tôi là những tập đoàn, công ty hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế bao gồm bất động sản, hàng tiêu dùng, tài nguyên, nông nghiệp, năng lượng v.v.

Các giao dịch tư vấn phát hành nổi bật năm 2022 & 2023

Vinfast (14.120 tỷ đồng) phát hành trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và có bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba​ Trái phiếu Vinfast đánh dấu sự ra đời tiên phong trên thị trường một sản phẩm mới hấp dẫn, nhà đầu tư trái phiếu có đặc quyền mua các sản phẩm bất động sản cao cấp trong các dự án của Vinhomes​.

Sun Group (3.500 tỷ đồng) phát hành trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, được chào bán thành 03 đợt​.

Tập đoàn Masan (3.000 tỷ đồng) chào bán trái phiếu ra công chúng và riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm.
Núi Pháo (6.300 tỷ đồng) chào bán trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm ​

Ngân hàng Bảo Việt (1.800 tỷ đồng) chào bán trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm.

Công ty Cổ phần Đô Thị Hưng Yên (7.200 tỷ đồng) phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh bởi Techcombank và là trái phiếu Zero Coupon​.

Techcombank (6.500 tỷ đồng) phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm​.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công (500 tỷ đồng) phát hành trái phiếu chào bán trái phiếu ra công chúngkhông chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản​.

Các đối tác tiêu biểu của chúng tôi