Khi giới thiệu bạn bè sử dụng sản phẩm dịch vụ của TCBS và nhập mã giới thiệu
Quý khách sẽ có cơ hội:

NHẬN THƯỞNG KHÔNG GIỚI HẠN

Người giới thiệu

iXu tương ứng 0.01% giá trị giao dịch đầu tiên Trái phiếu iBond, Chứng chỉ Quỹ TCEF và TCBF của Người được giới thiệu.

0.01% giá trị giao dịch cổ phiếu vào tài khoản chứng khoán TCBS của ngày đầu tiên Người được giới thiệu giao dịch thành công cổ phiếu tại TCBS.

Ngày giao dịch để xác định ưu đãi (với giao dịch cổ phiếu) là ngày Khách hàng thực hiện nhập mã của Người giới thiệu trên hệ thống. Việc nhập mã giới thiệu sau giờ giao dịch hoặc vào ngày nghỉ, lễ Tết sẽ không được ghi nhận.

03 Bước tham gia đơn giản

Giới thiệu

Giới thiệu bạn bè và người thân tham gia đầu tư tại TCBS qua mã giới thiệu. Mã GT là Số điện thoại hoặc số 105CXXXXXX của bản thân tại TCBS.

Giao dịch

Người được giới thiệu nhập mã giới thiệu khi giao dịch lần đầu các sản phẩm trái phiếu, quỹ, cổ phiếu.

Nhận thưởng

Người giới thiệu được nhận tiền thưởng từ chương trình.

Để được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ: