TCBS thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu của trái phiếu SBTB2124001

March 1, 2021


Kính gửi Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu,


Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu. 


Chúng tôi đề cập đến trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, đáo hạn năm 2024 với tổng mệnh giá 700 tỷ VND do Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 26 tháng 01 năm 2021 (Tên trái phiếu: SBTB2124001) (“Trái Phiếu”) theo bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 30 tháng 12 năm 2021 (“Bản Cáo Bạch”). 


Với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, chúng tôi đã nhận được Công văn ngày 01 tháng 03 năm 2021 (“Công Văn”) của Tổ Chức Phát Hành về việc chốt danh sách để đăng ký và lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) với nội dung tóm tắt như dưới đây:


Ngày chốt danh sách: 18h00 ngày 10/03/2021
Thời hạn để thay đổi thông tin nhận diện người sở hữu: Trước 18h00 ngày 10/03/2021
Thời hạn để nộp hồ sơ lưu ký tập trung: Trước 18h00 ngày 22/03/2021
Đính kèm là Công Văn của Tổ Chức Phát Hành, vui lòng xem tại ĐÂY


Trân trọng thông báo.