TCBS thông báo điều chỉnh nội dung của chương trình khuyến mại "Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết"

February 29, 2024

Kính gửi Quý khách,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đăng ký điều chỉnh nội dung của chương trình khuyến mại "Chăm sóc và tri ân khách hàng thân thiết" áp dụng từ ngày 06/03/2024 đến hết ngày 30/04/2024 như sau:

 

  • Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF), giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+) và Số dư tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

 

  • Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng giao dịch trực tuyến trên TCInvest các sản phẩm tại TCBS, gồm: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF) giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+) hoặc có số dư tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán sẽ được nhận điểm iXu tương ứng với xếp hạng.

 

  • Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

* Điều kiện, điều khoản tham gia chương trình:

Khuyến mại theo loại giao dịch :

- Loại giao dịch: Các giao dịch cổ phiếu iStock, giao dịch trái phiếu iBond (không bao gồm iConnect, TCS), giao dịch chứng chỉ quỹ iFund (không bao gồm quỹ TCFF), giao dịch vay ký quỹ margin (không áp dụng khi vay theo gói Dynamic Margin, Vay linh hoạt T+).

- Quyền lợi nhận được: điểm xếp hạng và iXu

+ Điểm xếp hạng: Điểm có hiệu lực 1 năm từ ngày khách hàng nhận được và được sử dụng để xếp hạng khách hàng. Điểm xếp hạng được tặng khi thực hiện các giao dịch:

Giao dịch

Điểm xếp hạng nhận được

iXU/tỷ mua iBond/TCBF

50

iXU/tỷ mua (bán) cổ phiếu

50

iXU/tỷ vay margin/quý

50

 

+ Hạng của khách hàng ứng với điểm xếp hạng tích lũy:

Hạng

Điểm xếp hạng

Platinum

≥250

Gold

≥50

Silver

<50

 

Đặc quyền riêng khách hàng hạng Platinum: vào ngày sinh nhật sẽ được tặng thêm 300 iXu. Thời gian trả iXu vào ngày sinh nhật.

 

Khuyến mại với số dư Tiền trên Tài khoản chứng khoán:

- Khách hàng được thưởng lãi suất cho Số dư tiền trên tài khoản chứng khoán chi tiết như sau:

Số dư tiền trên tài khoản chứng khoán

Lãi suất thưởng

Từ 100,000,000 VND –  dưới 200,000,000 VND

0.5%/năm

Từ 200,000,000 VND –  dưới 500,000,000 VND

1.0%/năm

Từ 500,000,000 VND – dưới 2,000,000,000 VND

1.5%/năm

Từ 2,000,000,000 VND trở lên

2.0%/năm

 

Trong đó:

  • Số dư tiền trên tài khoản chứng khoán là Số dư cuối ngày mà khách hàng có thể rút (đã loại trừ số dư phong tỏa cho các nghĩa vụ thanh toán).
  • Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản TCBS là 0.5%/năm.
  • Lãi suất thưởng tính trên toàn bộ số dư tiền trên tài khoản chứng khoán của khách hàng.
  • Lãi suất thưởng được tính toán và chi trả bằng iXu vào tài khoản chứng khoán của khách hàng, trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiền kể từ ngày kết thúc ưu đãi.

Quý khách có thể xem thêm thông tin về chương trình tại đây.

 

Trân trọng thông báo!