Thông báo thực hiện chương trình tặng điểm iXu cho khách hàng mua chứng chỉ quỹ TCBF

December 31, 2020

Kính gửi Quý khách,

TCSB thông báo thực hiện chương trình tặng điểm iXu cho khách hàng mua chứng chỉ quỹ TCBF qua hệ thống giao dịch của TCBS theo phân hạng nhóm Khách hàng như sau:

1. Đối tượng khách hàng:

Tất cả khách hàng đáp ứng các điều kiện sau:

Khách hàng cá nhân thuộc phân hạng khách hàng VIP1, VIP2, VIP3 theo quy định của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB).

Khách hàng mua chứng chỉ Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) qua hệ thống của TCBS.

Đồng ý với điều kiện và điều khoản của chương trình

 

2. Thời gian và hình thức nhận thưởng

- Hình thức nhận thưởng: Tặng điểm iXu cho khách hàng mua chứng chỉ quỹ TCBF qua hệ thống giao dịch của TCBS theo phân hạng nhóm Khách. Điểm iXu có giá trị quy đổi ra tiền mặt.
 

3. Cơ cấu giái thưởng:

Với mỗi giao dịch mua chứng chỉ Quỹ đầu tư Trái phiếu TCBF tại TCBS, khách hàng tương ứng với mỗi Hạng khách hàng sẽ được nhận tỷ lệ hoàn tiền như sau:

Hạng khách hàng (*)

Tỷ lệ điểm iXu được tặng/giao dịch mua chứng chỉ quỹ

VIP1

0.10%

VIP2

0.05%

VIP3

0.02%

 

(*) Hạng khách hàng: được xét trên tổng giá trị tài sản của khách hàng tại Ngân hàng Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS, do ngân hàng Techcombank cung cấp và cập nhật theo từng thời kỳ.

Ví dụ: Nếu Khách hàng phân hạng VIP1 tại TCB mua quỹ TCBF với giá trị 1 tỷ đồng, thì khách hàng sẽ được tặng 1.000 iXu tương đương với 1 triệu VNĐ.

 

- Tiêu chí phân hạng khách hàng thời điểm hiện tại của TCB:

Tiêu chí/ Khách hàng

VIP 1

VIP 2

VIP 3

Số dư trung bình tổng tài sản trong 3 tháng gần nhất

Từ 23 tỷ VND trở lên

Từ 4 tỷ đến dưới 23 tỷ VND

Từ 1 tỷ đến dưới 4 tỷ VND

Việc phân hạng khách hàng tùy thuộc vào quy định của TCB theo từng thời kỳ.

 

4. Cách thức trả thưởng:

- Điểm iXu được tặng vào tài khoản chứng khoán mà khách hàng mở tại TCBS vào ngày giao dịch mua chứng chỉ quỹ TCBF, theo đó, khách hàng có thể đổi điểm iXu sang tiền mặt. Mỗi iXu khả dụng có giá trị tương ứng là 1.000 VNĐ. 

 - TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế TNCN (nếu có) của khách hàng.

- Số tiền hoàn lại cho khách hàng là số tiền thuần khách hàng nhận được. Chi phi chuyển tiền do TCBS chịu. 

 

Trân trọng thông báo,