Thông báo thực hiện chương trình tặng quà sinh nhật cho khách hàng thân thiết 2021

December 31, 2020

Kính gửi Quý khách,

TCBS thông báo thực hiện chương trình "Tặng quà sinh nhật cho khách hàng thân thiết” như sau:

 

Hình thức nhận thưởng:

- Tặng 300 iXu khả dụng vào ngày sinh nhật của nhóm khách hàng đang giữ hạng Platinum.

 

Điều kiện, điều khoản áp dụng:

- Đối tượng khách hàng: Các khách hàng thân thiết với TCBS, đang giữ hạng Platinum vào ngày sinh nhật sẽ được tặng iXu khả dụng có khả năng quy đổi ra tiền hoặc hàng hóa, dịch vụ theo quy định từng thời kỳ của TCBS. Trường hợp khách hàng dừng áp dụng chính sách ưu đãi riêng biệt, sau 03 ngày làm việc khách hàng sẽ bắt đầu trở thành đối tượng khách hàng của chương trình này.

- Cơ cấu giải thưởng: TCBS sẽ thực hiện tặng 300 iXu khả dụng (có thể quy đổi ra tiền, hàng hóa, dịch vụ) trên TCInvest theo quy định từng thời kỳ của TCBS vào ngày sinh nhật của các khách hàng đang xếp hạng Platinum.

Hiện nay, iXU khả dụng có thể quy đổi ra VinID với giá trị 1 iXu  = 1.000 đồng.

 

Cách thức và quy định trả thưởng:

- Với điểm iXu được nhận trong chương trình, khách hàng có thể quy đổi trực tiếp thành điểm VinID hoặc các hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định từng thời kỳ trên hệ thống TCInvest của TCBS.

- TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) của khách hàng.

 

Trân trọng thông báo,