Data Engineer

May 29, 2020

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Techcom Securities (TCBS) đang tìm kiếm Data Engineer nhằm phát triển hệ thống quản lý dữ liệu và triển khai các ứng dụng trong hệ sinh thái dữ liệu lớn, góp phần cho sự phát triển của công ty.

Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam!

Địa điểm: TP. Hà Nội, Việt Nam

 

Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ lưu trữ và triển khai các ứng dụng trong hệ sinh thái dữ liệu lớn (Big Data) (Hadoop, Spark, Kafka, Zookeeper …)
 • Xây dựng, phát triển các công cụ nền tảng, công cụ giám sát, cảnh báo chất lượng số liệu
 • Xây dựng và phát triển các công cụ khai thác, phân tích số liệu (Big Data OLAP, Notebook …)
 • Xây dựng, duy trì và phát triển các hệ thống zone lưu trữ, các pipeline dữ liệu, các chuẩn nén & phân tầng dữ liệu … phục vụ cung cấp dữ liệu cho nhu cầu khai thác, phân tích của các dự án triển khai trên hạ tầng Big Data
 • Xây dựng và phát triển các luồng thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu, lưu trữ, xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu lớn
 • Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập dữ liệu cho doanh nghiệp, đảm bảo chắc chắn và tính chính xác các dữ liệu của doanh nghiệp
 • Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khác trong việc triển khai về dữ liệu, thiết kế phần mềm đảm bảo chúng có thể được cài đặt, triển khai hiệu quả trên môi trường tính toán phân tán và có khả năng mở rộng tốt khi tập dữ liệu đầu vào tăng trưởng nhanh

 

II.YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, toán ứng dụng hoặc liên quan
 • Đã có kinh nghiệm vị trí Data Engineer, Lập trình viên hoặc các vị trí liên quan
 • Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Kiến thức về lập trình lưu trữ, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn
 • Kiến thức về các cơ sở dữ liệu và xây dựng luồng xử lý dữ liệu
 • Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình như SQL, R, Python, Java, C++
 • Kỹ năng thành thạo các framework, tài liệu lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn như Hadoop, Spark, Kafka,…vv

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ [email protected]
Hoặc nộp đơn tại đây Nộp đơn ngay