Data Engineer

May 29, 2020

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Techcom Securities (TCBS) đang tìm kiếm các Kỹ sư Data (Data Engineer) tham gia team A&I của chúng tôi tại văn phòng Hà Nội. Là một Kỹ sư Data, bạn sẽ chịu trách nhiệm Tham gia toàn bộ chu kì phát triển của sản phẩm phần mềm và các dự án đang triển khai. Vị trí sẽ làm việc chủ yếu với bộ phận phát triển sản phẩm, quản trị tài chính, bán hàng và vận hành hoạt động, nhưng cũng sẽ tương tác trực tiếp với ban điều hành công ty.


Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam!


Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

 

Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Tham gia toàn bộ chu kì phát triển của sản phẩm phần mềm và các dự án đang triển khai
 • Làm việc với các bộ phận nội bộ (Sales, phát triển sản phẩm,..) để đảm bảo hoạt động của dự án
 • Xây dựng hệ thống bảng điều khiển (dashboard), báo cáo, phân tích dựa trên tập dữ liệu lớn
 • Khám phá nguồn dữ liệu khác nhau để hiểu tính chất, chất lượng của các tập dữ liệu thực
 • Quản trị hiệu năng, load testing và review code; đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật
 • Những công việc khác được giao từ quản lý trực tiếp
 1. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Thành thạo lập trình với ngôn ngữ Python, SQL, R, Java, C++
 • Thành thạo với cơ sở dữ liệu BigQuery, MongoDB là một lợi thế
 • Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn và dự án như Git, Gitlab, viết tài liệu cho code, công cụ để quản lý chất lượng code, công cụ để phân tích dữ liệu như Jupyter, Numpy, Pandas, Scikit-learn 
 • Có khả năng tự lập kế hoạch và chịu trách nhiệm với kế hoạch của mình, làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất với công việc
 • Có kiến thức nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực như học máy, cơ sở dữ liệu, xử lý khai thác dữ liệu, thống kê
 • Có kinh nghiệm làm việc trong Machine Learning, Natural Language Processing và Optimization là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm phát triển hệ thống phần mềm doanh nghiệp để đảm bảo tính bảo mật, độ tin cậy, độ sẵn sàng của hệ thống là một lợi thế
 • Ưu tiên biết tiếng Anh; có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt; có tư duy logic, tự học hỏi công nghệ mới nhanh; chủ động và sáng tạo trong công việc