Fresher/Junior (<3 năm kinh nghiệm) - Khối Công nghệ

August 16, 2019

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Làm việc sát với team nghiệp vụ nhằm đưa ra giải pháp tối ưu mang lại giá trị cao nhất cho kinh doanh
 • Hiểu yêu cầu nghiệp vụ, có khả năng mô hình hóa yêu cầu với dữ liệu, quy trình, đối tượng, công thức,… để đưa vào thiết kế giải pháp
 • Khả năng tư duy và thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng cao, đáp ứng yêu cầu tổng quát của nghiệp vụ
 • Phát triển nền tảng quản lý tài sản, bao gồm từ lõi API trên microservice đến luồn giao dịch của từng sản phẩm đầu tư trên các kênh khác nhau (iOS, Android, web)
 • Tích hợp với các hệ thống hỗ trợ khác như CRM, DWH, các hệ thống trao đổi thông tin, gửi nhận thông tin, hệ thống bảo mật, phân quyền, quản lý định danh…
 • Tìm hiểu các công nghệ mới nhất và lên chiến lược áp dụng cho hệ thống hiện tại
 • Có kỹ năng suy nghĩ và làm việc theo agile
 • Chủ động và nhiệt huyết trong công việc
 • Có kỹ năng tìm hiểu và giải quyết vấn đề
 • Coding có trách nhiệm, giữ code vệ sinh
 • Ưu tiên ham thích về tài chính

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT/Kỹ thuật hoặc tương đương (APTech, …)
 • Nắm vững khái niệm Object Oriented Programming (OOP) và nguyên tắc thiết kế theo OOP
 • Hiểu nguyên tắc lập trình như kiểm tra chéo thiết kế (design review), kiểm tra chéo code (code review), kiểm thử (unit testing), quản lý chất lượng phần mềm và cải tiến code (refactoring)
 • Có kinh nghiệm hoặc biết về phương pháp Agile
 • Có kinh nghiệm với một số ngôn ngữ và công nghệ sau
  • Java, REST, Javascript, Go, HTML, CSS, SasS
  • SQL, any flavor (Oracle, Postgre, SQL Server, etc.), NoSQL
  • MongoDB, and relational databases
  • Lean, Agile, or similar development methodologies
  • Experience with source code control systems such as Git, Git hub, Bitbucket, IntelliJ
  • Familiar with common testing frameworks such as JUnit
  • Experience to CI/CD, Jenkins
 • Ham thích lập trình
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ [email protected]
Hoặc nộp đơn tại đây Nộp đơn ngay