Lập trình viên Java

May 12, 2018

Java developer

Nơi làm việc: HO Techcombank 191 Bà Triệu, Hà Nội

1. Mô Tả Công Việc

Gia nhập một trong 25 scrum team để xây dựng các sản phẩm công nghệ tài chính hàng đầu, như:
- Core giao dịch chứng khoán
- Core giao dịch phái sinh
- Core giao dịch trái phiếu
- Core giao dịch chứng chỉ quỹ
- Hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực
- Hệ thống lệnh điều kiện thời gian thực
- Hệ thống thưởng điểm thông minh
- Hệ thống quy trình doanh nghiệp

Công nghệ chúng tôi đang sử dụng:
- Kiến trúc: Microservices
- Ngôn ngữ lập trình: Go, Java, Python, Typescript
- Message broker: Kafka, RabbitMQ
- Cơ sở dữ liệu: Oracle, Redis, MongoDB
- Công nghệ xử lý realtime: Apache Flink, Kafka
- Công nghệ triển khai và vận hành: IBM Datapower (API Gateway), Docker, OpenShift, Jenkins, Ansible, ElasticSearch, Grafana, Prometheus, AWS/Azure.

 

2. Yêu Cầu Công Việc

- Tò mò, ham học hỏi
- Chủ động, cầu tiến
- Có kinh nghiệm lập trình với một trong các ngôn ngữ: Java, Go, Python
- Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu quan hệ
- Nắm tốt kiến thức nền tảng công nghệ thông tin như cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính, hệ điều hành.