Lập trình viên Java

May 12, 2018

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Techcom Securities (TCBS) đang tìm kiếm một số lập trình viên Java cho bộ phận Công nghệ thông tin tại (CNTT) văn phòng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ứng viên sẽ tham gia vào toàn bộ vòng đời dự án theo mô hình phát triển phần mềm Agile và có cơ hội tìm hiểu về các hệ thống đầu tư.
 
Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên trong đội ngũ ngân hàng đầu tư sáng tạo và uy tín hàng đầu Việt Nam!
 
Địa điểm: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn:
• Làm việc theo các nhóm CNTT để thiết kế, triển khai các công cụ và dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh
• Thiết kế, phát triển, thử nghiệm, sửa lỗi các ứng dụng nhằm đáp ứng thông số kỹ thuật và nhu cầu của người dùng
• Cung cấp các hệ thống chất lượng cao và đúng thời hạn
• Duy trì và cải tiến các ứng dụng, chương trình hiện có
• Thu thập, sắp xếp và quản lý thông tin/yêu cầu từ người dùng và các cấp quản lý
• Hỗ trợ các báo cáo, kiểm thử ad-hoc và các yêu cầu đặc biệt khác.
 
II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
• Cử nhân hoặc Thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan
• 3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm
• Thành thạo ngôn ngữ Java và J2EE
• Cầu tiến và ham học hỏi
• Tự chủ và kỹ năng giao tiếp tốt
• Khả năng làm việc trong nhiều dự án khác nhau
• Kỹ năng phát triển phần mềm theo mô hình Agile
• Kinh nghiệm làm việc theo nhóm Scrum
• Hiểu biết Junit
• Kinh nghiệm thiết kế và phát triển SOA sử dụng SOAP (JAX-WS), REST (JAX-RS) và SOAP/JMS cùng kiến thức về WSSecurity, WS-Policy, JAXB, MTOM
• Kinh nghiệm thiết kế và phát triển APIs bao gồm các dịch vụ vi mô dựa trên RESTful. Kiến thức về API mở (Swagger)
• Kinh nghiệm phát triển các ứng dụng sử dụng công nghệ như JSF, EJB, JSP, JavaScript, jQuery, AngularJs, Servlets, Multithreading/Concurrency APIs, Collections & Generics APIs, XML, XSLT, FOP, SMTP, IMAP, POP3
• Kinh nghiệm làm việc trên máy chủ web và máy chủ ứng dụng như Tomcat, Jboss, Websphere
• Kinh nghiệm với các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là Oracle, MS SQL, MS Access và dữ liệu NoSQL như DynamoDB
• Kinh nghiệm sử dụng công nghệ ORM như Hibernate và JPA trong các ứng dụng Java/J2EE
• Kinh nghiệm Text Analytics sử dụng các công nghệ như Apache Lucene(Solr), Stanford NLP, thư viện Weka machine learning
• Kinh nghiệm công cụ quản lý mã và tự động hoá như GIT, Jenkins, Maven.
 
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về phuonglt17@tcbs.com.vn. Nộp đơn tại đây