hệ thống iwealth quản lý tài sản và đầu tư

Hệ thống i-Wealth

Hệ thống quản lý tài sản và đầu tư đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế chuyên biệt giúp khách hàng đạt được mục tiêu tích lũy, bảo toàn và tăng trưởng tài sản thông qua các kênh đầu tư an toàn, đa dạng với lợi tức hấp dẫn.

TCInvest Giao dịch trực tuyến với đầy đủ các sản phẩm tài chính

TCInvest – Giao dịch trực tuyến với đầy đủ các sản phẩm tài chính

Giao dịch và quản lý hiệu quả nhiều loại tài sản đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, quỹ bất động sản, sản phẩm phái sinh v.v. Chỉ với một tài khoản iWealth, khách hàng được đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu tài chính một cách thuận tiện và bảo mật.

Quản lý danh mục đầu tư tổng thể;

Báo cáo tư vấn đầu tư chuyên nghiệp;

Quản trị rủi ro, tăng cường an toàn cho nhà đầu tư.

TCInvest
TCWealth Công cụ tư vấn và quản lý tài chính vượt trội

TCWealth - Công cụ tư vấn và quản lý tài chính vượt trội

Là Robo Advisor đầu tiên được phát triển ở Việt Nam, TCWealth đơn giản hóa việc lập kế hoạch tài chính, cung cấp cho khách hàng một bức tranh toàn cảnh về tích lũy và đầu tư để đạt được mục tiêu tài chính mong muốn.

Hỗ trợ lên kế hoạch tài chính để đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu tích lũy, đầu tư;

Đề xuất danh mục tích lũy bao gồm nhiều sản phẩm đầu tư đa dạng, hấp dẫn của TCBS;

Giao diện dễ hiểu, sử dụng dễ dàng, mọi lúc mọi nơi và luôn miễn phí.

TCWealth
TCAnalysis Cổng thông tin doanh nghiệp

TCAnalysis - Cổng thông tin doanh nghiệp

Cung cấp dữ liệu giao dịch và hoạt động kinh doanh của hơn 1000 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

Báo cáo   : Báo cáo đánh giá toàn diện về mỗi cổ phiếu;

Báo cáo cơ hội đầu tư được cập nhật liên tục;

Bộ lọc cổ phiếu và đồ thị theo dõi toàn thị trường.

TCAnalysis
TCAnalysis Cổng thông tin doanh nghiệp

TCCorp - Cổng kết nối doanh nghiệp

Cổng kết nối trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp, định chế tài chính huy động vốn thông qua các công cụ chứng khoán; tiếp cận các sản phầm đầu tư nhanh chóng; quản lý nghiệp vụ sau phát hành và danh mục đầu tư thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mang đến cách tiếp cận và trao đổi thông tin hiện đại, tập trung và hiệu quả

Đơn giản hóa quy trình vận hành và tương tác giữa doanh nghiệp phát hành và các tổ chức tham gia giao dịch

Kết nối đa chiều giữa tổ chức tư vấn và doanh nghiệp phát hành

TCCorp