ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
VẠN LỘC AN GIA

b0ee3faa-dd27-4355-9c58-4e604ef9d8f9.png Nội dung

- Khách hàng chưa mua Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và Chứng chỉ Quỹ (CCQ) TCBF: tham gia chương trình VLAG được hưởng ưu đãi kép: Ưu đãi bảo hiểm (theo từng thời kỳ và sản phẩm) và ưu đãi hoàn tiền 0,2% giá trị mua CCQ TCBF, kèm tiện ích lập kế hoạch đóng phí bảo hiểm từ lãi Quỹ TCBF.

- Khách hàng mới mua BHNT tại Techcombank trong vòng 30 ngày, kỳ hạn thanh toán phí là hàng năm, chưa mua CCQ Quỹ TCBF: mua thêm CCQ Quỹ TCBF sẽ được ưu đãi hoàn tiền 0,2% giá trị mua.

- Khách hàng mới mua CC Quỹ TCBF trong vòng 30 ngày, chưa mua BHNT: mua thêm BHNT ngay sẽ vẫn được ưu đãi hoàn tiền 0,2% giá trị mua quỹ.

b0ee3faa-dd27-4355-9c58-4e604ef9d8f9.png Thời gian và hình thức nhận thưởng

- Thời gian áp dụng: Từ 01/10/2019.

- Hình thức nhận thưởng: Tiền mặt, hoàn trả lại vào tài khoản đăng ký nhận tiền bán chứng chỉ quỹ của khách hàng định kỳ 1 lần/tháng, trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, cho các giao dịch mua chứng chỉ quỹ được hưởng khuyến mãi trong tháng.

- Tài khoản đăng ký nhận tiền bán chứng chỉ quỹ: Là loại tài khoản mà các khách hàng đã đăng ký nhận tiền bán chứng chỉ quỹ khi khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Techcom Securities dùng để giao dịch chứng chỉ quỹ.

- Các khách hàng khi tham gia chương trình sẽ nhận được email thông báo và xác nhận giao dịch của công ty.

b0ee3faa-dd27-4355-9c58-4e604ef9d8f9.png Điều kiện, điều khoản áp dụng

- Loại giao dịch: Áp dụng đối với các giao dịch khách hàng thực hiện mua chứng chỉ quỹ của Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) qua đại lý phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities).

- Loại hợp đồng bảo hiểm áp dụng: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các sản phẩm cụ thể theo thông báo của Techcombank, kỳ hạn thanh toán phí là hàng năm.

- Sau khi khách hàng có hợp đồng bảo hiểm tại Techcombank, đăng ký Chương trình Vạn Lộc An Gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities), khách hàng sẽ được tặng 0,2% với mỗi giao dịch mua chứng chỉ quỹ TCBF trong gia đoạn trước/sau 30 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm.
Trường hợp khách hàng hủy đăng ký chương trình Vạn Lộc An Gia trước thời gian tặng tiền, khách hàng sẽ không được nhận thanh toán tiền được tặng theo chương trình.

- Khách hàng cam kết nắm giữ chứng chỉ quỹ tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn tất mua chứng chỉ quỹ.

- Trường hợp khách hàng không đáp ứng điều kiện nắm giữ chứng chỉ quỹ (CCQ) tối thiểu 1 năm, khách hàng sẽ phải trả khoản tiền được tặng tương ứng với số lượng CCQ khách hàng bán trước hạn. Hình thức thu hồi khoản hoàn tiền này: thông qua việc Khách hàng uỷ quyền và cho phép TCBS cắt tiền trên tài khoản chứng khoán của khách hàng và TCBS chuyển trả cho Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Captital hay TCC) khoản tiền này.