Sản phẩm đầu tư

Cánh cửa mở ra tương lai thịnh vượng cho các cá nhân và gia đình Việt Nam

Từ trái phiếu của các doanh nghiệp uy tín hàng đầu đến các quỹ mở đầu tư và quỹ bất động sản được quản lý chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến những sản phẩm đầu tư đa dạng, đáp ứng cho từng nhu cầu chuyên biệt, với các khẩu vị rủi ro và kỳ vọng đầu tư khác nhau.

 

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn!

iBond trái phiếu doanh nghiệp

iBond

Trái phiếu doanh nghiệp

Hơn 99.000 khách hàng đang sở hữu và 370.000 tỷ đồng tổng Khối lượng TP tư vấn phát hành thành công.
iFund quỹ mở trái phiếu cổ phiếu

iFund

Quỹ mở Trái phiếu & Cổ phiếu

Các quỹ đầu tư chuyên biệt về trái phiếu (Techcom Bond Fund - TCBF, Techcom Flexi Bond Fund - TCFF ) và cổ phiếu (Techcom Equity Fund - TCEF, Techcom Banking and Finance Equity Fund - TCFIN, Techcom Real Estate Equity Fund - TCRES, Techcom Small and Medium Enterprise Equity Fund - TCSME), UVEEF (United Vietnam ESG Equity Fund). Số tiền đầu tư chỉ từ 10.000 đồng.
tcreit quỹ đầu tư bất động sản

TCREIT

Quỹ đầu tư Bất động sản

Quỹ đầu tư Bất động sản duy nhất tại Việt Nam với 90% lợi nhuận được chia lại cho nhà đầu tư hàng năm theo luật định.