Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu TCBF

Đầu tư an toàn, cuộc sống an nhàn

Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom là nơi nhà đầu tư cá nhân song hành cùng Techcombank Group để đầu tư vào những trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu tốt nhất thị trường để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn.

Mua ngay Mở tài khoản giao dịch So sánh các quỹ
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu TCBF với lợi nhuận kỳ vọng cao

Trái phiếu có phải sân chơi chỉ dành cho các ông lớn?

Trái phiếu là một kênh đầu tư hấp dẫn của các tổ chức tài chính bởi tính bảo toàn vốn, lợi nhuận ổn định, an toàn hơn cổ phiếu rất nhiều. Các ngân hàng lớn đang sử dụng thế mạnh của mình về nguồn vốn lớn, nhiều thanh khoản, đội ngũ phân tích chuyên nghiệp để chọn những trái phiếu tốt nhất trên thị trường.

Nhưng không phải chỉ các "ông lớn" với vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng mới có thể tham gia đầu tư trái phiếu. TCBS mang đến Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF), đồng hành cùng các khách hàng cá nhân muốn tham gia đầu tư trái phiếu với vốn nhỏ và đảm bảo an toàn cho tiền đầu tư của khách hàng.

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu TCBF lợi nhuận ổn định

Lợi nhuận ổn định

Lợi tức kỳ vọng từ 8.0%/năm.

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu TCBF không cần vốn lớn

Không cần vốn lớn

Tham gia đầu tư với vốn tối thiểu 10.000VNĐ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu TCBF thanh khoản linh hoạt

Thanh khoản linh hoạt

Đảm bảo có thể rút vốn hàng ngày

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu TCBF An toàn và minh bạch

An toàn và minh bạch

Quỹ được giám sát bởi Uỷ Ban Chứng Khoán nhà nước & ngân hàng Standard Chartered

Lợi nhuận kỳ vọng theo thời gian cho Nhà đầu tư mới của TCBF

Với lợi nhuận mục tiêu của Quỹ là 8.0%/năm, thì lợi nhuận kỳ vọng cho NĐT là:

Thời gian đầu tư 1 tháng 2 tháng 3+ tháng 6+ tháng 9+ tháng 1+ năm 2 năm 3 năm
Phí mua lại 1.00% 1.00% 0.75% 0.50% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%
Thuế TNCN 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Lợi nhuận (%/năm) * -0.44% 1.31% 4.57% 6.76% 7.72% 7.89% 7.94% 8.0%

(*) Riêng lợi nhuận 1 tháng là không quy năm. Lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư được tính chính xác bằng chênh lệch NAV/CCQ tại thời điểm mua và bán; trừ đi thuế thu nhập cá nhân, phí mua lại. Chúng tôi khuyến nghị Nhà đầu tư tham gia đầu tư vào Quỹ dài hạn, trên 12 tháng để được miễn phí mua lại.

Tôi muốn lên kế hoạch

Tôi đầu tư triệu đồng bây giờ vào Quỹ trái phiếu TCBF. Hàng triệu đồng.
Thì sau tôi dự kiến có triệu đồng.

Số tiền bạn nhận được sau    

Gửi ngân hàng

Bạn nhận được

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn nhận được

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ thu được nhiều hơn   triệu đồng so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

 
Sau nữa, tôi có kế hoạch chi tiêu cần có được triệu đồng.
Để đạt được mục tiêu này, bây giờ tôi có thể đầu tư triệu đồng, và sau đó hàng tôi vẫn sẽ cần đầu tư định kỳ thêm triệu đồng vào Quỹ trái phiếu TCBF.

Số tiền bạn cần đầu tư hàng  

Gửi ngân hàng

Bạn cần đầu tư

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn cần đầu tư

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ cần đầu tư ít hơn   triệu đồng hàng   so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Tôi tuổi, và dự định sẽ nghỉ hưu sau nữa. Từ khi nghỉ hưu ở tuổi  , hàng tôi cần rút để chi tiêu triệu đồng trong thời gian . Sau thời gian     khi   tuổi, tôi muốn để lại một số tiền là triệu đồng làm của hồi môn. Để đạt được kế hoạch này, tôi sẽ đầu tư bây giờ là triệu đồng và hàng tôi sẽ cần đầu tư thêm triệu đồng vào Quỹ trái phiếu TCBF.

Số tiền bạn cần đầu tư hàng  

Gửi ngân hàng

Bạn cần đầu tư

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn cần đầu tư

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ cần đầu tư ít hơn   triệu đồng hàng   so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Tôi hiện tuổi, và dự định sẽ nghỉ hưu sau ở tuổi  . Tôi đầu tư bây giờ triệu đồng và hàng tôi đầu tư định kỳ thêm triệu đồng vào Quỹ trái phiếu TCBF. Ở tuổi , tức là sau   năm,
(Sau nghỉ hưu, ở tuổi  )
tôi muốn dành lại một số tiền làm của hồi môn là triệu đồng. Như vậy, trong thời gian     nghỉ hưu, hàng tôi có thể rút ra để chi tiêu   triệu đồng.

Số tiền bạn có thể rút ra hàng  

Gửi ngân hàng

Bạn có thể rút

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn có thể rút

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ có hơn được   triệu đồng hàng   so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Tôi đầu tư bây giờ triệu đồng vào Quỹ trái phiếu TCBF. Hàng tôi đầu tư định kỳ thêm triệu đồng. Để tích lũy được triệu đồng.
Thời gian tôi cần đầu tư là   .

Thời gian bạn cần đầu tư

Gửi ngân hàng

Bạn cần gửi trong

   

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn cần gửi trong

   

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ cần đầu tư ít hơn     so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Tôi muốn vay triệu đồng, với lãi suất % /năm cho thời hạn .
Như vậy mỗi tôi cần trả góp lãi và một phần gốc là   triệu đồng.
Tôi đầu tư triệu đồng bây giờ vào Quỹ trái phiếu TCBF. Hàng triệu đồng.
Ngoài ra, tôi muốn mua bảo hiểm nhân thọ với chi phí hàng triệu đồng. Thì sau tôi dự kiến có   triệu đồng.

Số tiền bạn nhận được sau    

Gửi ngân hàng

Bạn nhận được

  triệu đồng

Đầu tư quỹ TCBF

Bạn nhận được

  triệu đồng

Với Quỹ trái phiếu TCBF, bạn sẽ thu được nhiều hơn   triệu đồng so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

Thông tin chi tiết

Danh mục và tỷ trọng đầu tư chi tiết của Quỹ được công bố tại Báo cáo "[TCBS] Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF" gửi hàng tuần qua email tới Khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Techcom Securities

- Phí giao dịch thấp nhất thị trường

 

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcom TCBF

 

Quỹ TCBF Phí quản lý Phí phát hành Phí mua lại
TCBF 1.2%/NAV/năm 0%/giá trị lệnh mua

Thời gian nắm giữ                                % Giá trị lệnh bán

Từ 0 đến tròn 3 tháng                                   1.00%

Từ trên 3 tháng đến tròn 6 tháng              0.75%

Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng              0.50%

Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng             0.10%

Từ trên 12 tháng trở lên                                 0.00%

Lệnh chuyển đổi quỹ Mức giá mới áp dụng từ ngày 10/03/2022
TCBF -> TCEF Thời gian nắm giữ CCQ Giá dịch vụ chuyển đổi  
(% giá trị lệnh bán)
0 đến tròn 3 tháng 1.00%  
Từ trên 3 tháng đến tròn 6 tháng 0.75%  
Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng 0.50%  
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng 0.10%  
Từ trên 12 tháng 0.00%  
TCBF -> TCFF Thời gian nắm giữ CCQ Giá dịch vụ chuyển đổi  
(% giá trị lệnh bán)
0 đến tròn 3 tháng 1.00%  
Từ trên 3 tháng đến tròn 6 tháng 0.75%  
Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng 0.50%  
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng 0.10%  
Từ trên 12 tháng trở lên 0.00%  
  

Ông Nguyễn Xuân Minh, CFA

- Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS)

- Giám đốc & Đồng sáng lập Công ty QLQ Việt Nam (VAM)

- Phó Chủ tịch cao cấp của Franklin Templeton Investments

- 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý quỹ

Ông Đặng Thế Đức

- Giám đốc điều hành Cty Tư vấn luật Indochine Counsel;

- Hơn 18 năm kinh nghiệm trong luật kinh doanh tại Việt Nam

- Có kinh nghiệm tư vấn cho một số quỹ đầu tư nước ngoài và địa phương lớn

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà, CFA, CPA, FCCA

- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Grant Thornton

- 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

- Có Chứng chỉ ACCA của Hiệp hội kế toán công chứng Anh và Chứng chỉ CFA từ 2012

Các sản phẩm đầu tư khác có thể bạn quan tâm

trái phiếu ibond

Trái Phiếu iBond

Hơn 13,000 khách hàng cá nhân đang sở hữu và 37,000 tỷ đồng doanh số bán ra mỗi năm.

Tìm hiểu thêm
quỹ cổ phiếu tcef

Quỹ cổ phiếu TCEF

Đầu tư vào nhóm cổ phiếu của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng trên thị trương

Tìm hiểu thêm

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn!

Hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia

Bạn có thắc mắc cần được giải đáp, hoặc cần được tư vấn để chọn phương án đầu tư phù hợp với dự định của bạn? Vui lòng gọi hotline: 1800.588.826 hoặc điền form đăng ký tư vấn để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ tư vấn hỗ trợ Mở tài khoản giao dịch